Gabinet Warszawa

Praga-Południe

ul. Łukowska 1, lok. U-16
tel. 793 388 855

Zadzwoń 
Mapa dojazdu

Wizyta  fizjoterapeutyczna

 

Zalecenia i przebieg
Informacje dla Pacjenta

Szczegóły 
Cennik usług

Ćwiczenia

Na Kręgosłup

Zestawy ćwiczeń
Filmy

Zobacz filmy

— Naszym celem

jest kompleksowa opieka terapeutyczna

aby pomóc Pacjentowi w przywróceniu sprawności ruchowej organizmu. Specjalizujemy się w rehabilitacji ortopedycznej, pourazowej i pooperacyjnej, zabiegach z zakresu masażu leczniczego, terapii manualnej kręgosłupa, stawów obwodowych oraz kinezyterapii (leczenie ruchem).

Pomagamy Pacjentom w leczeniu zaburzeń oraz dolegliwości tj. np.:

 • bóle kręgosłupa powstałe w wyniku przeciążeń
 • radikulopatie (rwa kulszowa, udowa, rwa ramienna)
 • dyskopatie w odcinku szyjnym, piersiowym, lędźwiowym kręgosłupa
 • bóle głowy (odkręgosłupowe)
 • zespół mięśnia gruszkowatego
 • kontuzje, urazy w obrębie stawów obwodowych
 • uszkodzenia mięśniowo-więzadłowe
 • bóle na skutek przemieszczenia się dysku (wypukliny, przepukliny)
 • zespoły bolesności i napięcia mięśniowego w obszarze szyi
 • skrzywienia kręgosłupa, skolioza
 • korekcje wad postawy
 • inne dolegliwości pochodzenia odkręgosłupowego.

Więcej na temat schorzeń, którymi się zajmujemy znajdziesz tutaj www.grudniewscy.pl/schorzenia-i-dysfunkcje.

— Zdrowy kręgosłup

to zdrowy człowiek

Kręgosłup stanowi jedną z naj­waż­niej­szych części szkie­letu czło­wie­ka. Poza fun­kcją pod­po­ro­wą i ru­cho­wą, och­ra­nia tak­że nasz rdzeń krę­go­wy. Pra­wi­dło­wo ukształ­to­wa­ny krę­go­słup jest uk­ła­dem cha­ra­kte­ry­zu­ją­cym się od­po­wie­dnim u­ło­że­niem krę­gów wzglę­dem sie­bie. Krę­go­słup skła­da się z 33-34 krę­gów, po­dzie­lo­nych na 5 od­cin­ków: szyj­ny (7 krę­gów), pier­sio­wy (12 krę­gów), lę­dźwio­wy (5 krę­gów), krzy­żo­wy (po­wsta­ły z 5 zro­śnię­tych ze sobą krę­gów) oraz gu­zicz­ny/o­go­no­wy (po­wsta­ły z 4-5 zroś­nię­tych ze sobą krę­gów).

Wyróżnia się tak­że fi­zjo­lo­gi­czne, czyli PRA­WI­DŁO­WE KRZY­WI­ZNY po­szcze­gól­nych od­cin­ków: lor­do­zę szyj­ną, ki­fo­zę pier­sio­wą, lor­do­zę lę­dźwio­wą i ki­fo­zę krzy­żo­wą. LOR­DO­ZA, to wy­gię­cie w przód, KI­FO­ZA jest wy­gię­ciem w tył, któ­re u­moż­li­wia­ją spra­wne funk­cjo­no­wa­nie na­sze­go cia­ła. Taka bu­do­wa krę­go­słu­pa poz­wa­la na wy­ko­ny­wa­nie wy­pro­stu, skło­nów, ro­ta­cji oraz spra­wia, że jest on od­por­niej­szy na od­kształ­ce­nia i amor­tyz­uje wstrzą­sy prze­no­szo­ne na gło­wę.

Każde za­bu­rze­nie sy­me­trii te­go ukła­du jest już nie­pra­wi­dło­wo­ścią, któ­rej skut­kiem mo­gą być prze­cią­że­nia, ogra­ni­cze­nia za­kre­su ru­chu, bóle oraz zmia­ny zwyro­dnie­nio­we.

Do­le­g­li­wo­ści ból­owe krę­go­słu­pa wpły­wa­ją na ca­ły nasz or­ga­nizm oraz na pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie na­rzą­dów wew­nę­trznych, co mo­że być przy­czy­ną wielu scho­rzeń i sil­ne­go bólu. Krę­go­słup nie jest przy­sto­so­wa­ny do wie­lo­go­dzin­ne­go sie­dze­nia oraz sta­nia, tylko do ru­chu.

Warto pa­mię­tać, aby nie pod­da­wać go nie­po­trze­bnie do­dat­ko­wym ob­cią­że­niom. Dla­te­go tak waż­na jest fi­zjo­pro­fi­lak­ty­ka i dba­nie o krę­go­słup na co dzień (w tym regu­la­rne ćwi­cze­nia, erg­ono­mi­czne sta­nowi­sko pra­cy przed kom­pu­te­rem, uni­ka­nie gar­bie­nia się, pra­wi­dło­we po­dno­sze­nie cięż­kich rze­czy z po­dło­gi etc.), w celu za­po­bie­ga­nia nad­mier­nym prze­cią­że­niom, pow­sta­wa­nia wad pos­ta­wy, cho­rób cy­wili­za­cyj­nych, wy­pad­ków i uraz­ów.

0

lata doświadczenia w terapii
kręgosłupa i stawów obwodowych

ikona doświadczenie terapia kręgosłupa
3 280

wizyt fizjoterapeutycznych
zrealizowanych w 2023 roku

ikona zrealizowane zabiegi

— Nasz zespół

Fizjoterapeutów

mgr fizjoterapii Magdalena Miernik

specjalizuje się w masażu leczniczym kręgosłupa i stawów obwodowych, technikach osteopatycznych, terapii manualnej, kinezyterapii

fizjoterapeutka Katarzyna Łukawska

specjalizuje się w masażu leczniczym kręgosłupa i stawów obwodowych, terapii manualnej, kinezyterapii

mgr fizjoterapii Andrzej Grudniewski

specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej i pooperacyjnej, masażu leczniczym kręgosłupa i stawów obwodowych, terapii manualnej, kinezyterapii

mgr fizjoterapii Łukasz Frącz

specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej i pooperacyjnej, masażu leczniczym kręgosłupa i stawów obwodowych, suchym igłowaniu, terapii manualnej, kinezyterapii

mgr fizjoterapii Sylwia Konowracka

specjalizuje się w rehabilitacji ortopedycznej i pooperacyjnej, masażu leczniczym kręgosłupa i stawów obwodowych, suchym igłowaniu, terapii manualnej, kinezyterapii

— Opinie

naszych Pacjentów

★★★★★
Aneta J - 2024

Dodaję do opinii sprzed roku dodatkową informację, że pan Andrzej niezmiennie jest najlepszy i bardzo dziękuję, że mi tak pomógł.

★★★★★
Wojciech T - 2024

Rewelacja, jestem pacjentem Pana Andrzeja od 7 lat. Za każdym razem stawia mnie na nogi. Chętnie polecam go wśród swoich znajomych.

★★★★★
Magda W - 2023

Świetna fizjoterapia natychmiastowy efekt polecam

★★★★★
Magda E - 2023

Wspaniali Terapeuci

★★★★★
Kajetan O. - 2023

Bardzo profesjonalne podejście do tematu. Zdecydowanie polecam

★★★★★
Dagmara C. - 2023

Pani Ania czyni cuda. Byłam u niej już drugi czy trzeci raz i za każdym razem spotykam pełen profesjonalizm! Polecam.

★★★★★
Magda B. - 2023

Super ludzie z bardzo dużym doświadczeniem

★★★★★
Jolanta Z. - 2023

Zdecydowanie polecam to miejsce. Profesjonalnie, miło i przede wszystkim ogromna pomoc w dolegliwościach z bólem kręgosłupa. Od sześciu miesięcy chodzę regularnie (jestem po operacji kręgosłupa) i po każdej wizycie czuję się znakomicie.

★★★★★
Olga R. - 2023

Serdecznie polecam to miejsce, profesjonalnie, miło, skutecznie.

★★★★★
Karolina P. - 2023

Bardzo polecam masaż u Walentego. Super podejście do pacjenta i ogromna wiedza.

★★★★★
Przemysław P. - 2022

Masaż leczniczy u Walentego daje drugie życie, gorąco polecam :-)

★★★★★
Dorota K. - 2022

Super specjaliści, polecam.

★★★★★
Anna B. - 2022

Polecam. Konkretnie i na temat.

★★★★★
Alina - 2022

Bardzo polecam!

★★★★★
Aneta J - 2022

Zdecydowanie polecam to miejsce. Pan Andrzej jest cudotwórcą! Pełen profesjonalizm, ogromne doświadczenie i wiedza. Wracam do niego od lat i nigdy nie zawiódł.

★★★★★
Adela S - 2022

Bardzo profesjonalnie i kompleksowo. Polecam!

★★★★★
Bison Grass - 2022

Dobrzy specjaliści, dobra komunikacja.

★★★★★
Patrycja G - 2022

Bardzo polecam p. Walentego. Przyjemna atmosfera, miła obsługa i bardzo dobry kontakt.

★★★★★
Svitlana M - 2022

Bardzo dziękuję panu Valenty, za każdym razem wychodzę bez bólu. Jestem bardzo zadowolona, polecam.

★★★★★
Dominika Sz - 2022

Skuteczność zabiegów fizjoterapeutycznych napawa mnie nadzieją na szybszy powrót do zdrowia

★★★★★
Julia D - 2022

Przede wszystkim wysoka kultura osobista i profesjonalizm personelu. Chodzę tam od kilku lat i za każdym razem jestem bardzo zadowolona. Najważniejsze dla mnie, że już po pierwszej wizycie czujesz różnicę, ulgę. Z czystym sumieniem polecam to miejsce

★★★★★
Kamil K - 2022

Serdecznie polecam, szczególnie Pana Walentego. Profesjonalista z dobrym podejściem do pacjenta

★★★★★
Jolanta P - 2022

Polecam wizytę w gabinecie. Wizyta odbyła się punktualnie oraz możliwe było dostosowanie jej pory według prywatnych preferencji. Doradzono mi odpowiedniego specjalistę, u którego byłam już dwa razy. Czuję znaczącą poprawę w swojej dolegliwości. Dostałam odpowiednie porady odnośnie postępowania na co dzień. Dodatkowo pozostałam w kontakcie telefonicznym z fizjoterapeutą, co jest rzadkością w dzisiejszych czasach. Czuję, że jestem w naprawdę dobrych rękach, a byłam już w różnych gabinetach fizjoterapii. Jeszcze raz polecam

★★★★★
Aleksandra W - 2022

Bardzo dobry masaż, duża ulga już po pierwszym masażu, zdecydowanie polecam

★★★★★
Aneta P - 2022

Dla mnie nie ma lepszego miejsca, jeśli chodzi o pomoc dla moich obolałych pleców

★★★★★
Marta S. - 2022

Profesjonalna pomoc, „zdjęcie z pleców” ogromnego bólu, polecam

★★★★★
Magdalena S. - 2022

Polecam Grudniewskich:)

★★★★★
Karol P. - 2022

Profesjonalne i rzeczowe podejście do pacjenta, duża wiedza i doświadczenie, polecam szczególnie osobom z bólami kręgosłupa.

★★★★★
Marcin T. - 2022

Profesjonalnie, duża wiedza, miła obsługa.

★★★★★
Zlonki - 2022

Pan Andrzej postawił mnie na nogi. Mocny ale i skuteczny masaż. Polecam.

★★★★★
Michael B. - 2021

Od wielu lat, chodzę raz na miesiąc na masaże lecznicze, do tej placówki. Chodzę bardziej zapobiegawczo, w celu złagodzenia skutków ubocznych, siedzenia przed komputerem 60 godzin tygodniowo. Widzę jednak tam też inne osoby, przychodzące, aby się rehabilitować, czy się ratować przed operacją. Nie jestem zbyt ufny w kwestiach zdrowotnych. Należę do osób, które unikają służby zdrowotnej jak ognia. Gdybym nie doświadczał pełnego profesjonalizmu i nie uważał, iż masaże mi pomagają, to wizyty w tej placówce, nie stały by się stałym punktem w mojej organizacji życiowej. Pozdrawiam

★★★★★
Anna S. - 2021

POLECAM NA 200 % !!!!!!!! Pan mgr. Andrzej właściciel Kliniki Rehabilitacyjnej do każdego pacjenta podchodzi indywidualnie. Czas, chęć pomocy, cierpliwość ,serce które wkłada, wielka wiedza medyczna, oraz wielka kultura osobista i pracy ,pozwalają pacjentowi poczuć się komfortowo. Miałam wielki problem z kręgosłupem...

★★★★★
Łukasz P. - 2021

Jak ktoś ma problem z kręgosłupem to szczerze polecam. 5/5

★★★★★
Katarzyna F. - 2021

Fachowość, nie zapominają o kliencie, miła obsługa. Polecam

★★★★★
Waldemar P. - 2021

Uczciwe podejście. Rzeczywiście potrafią postawić na nogi.

★★★★★
Ewa D. - 2021

Polecam to miejsce a w szczególności wspaniałą Panią Magdę, która w ciągu zaledwie kilku sesji sprawiła, że ustąpił ból w plecach, z którym zmagałam się bez ustannie od miesięcy i który nie pozwalał mi na normalne funkcjonowanie. Dziękuję!

★★★★★
Magdalena N. - 2021

Trening super, jak zawsze!

★★★★★
Piotr S. - 2021

To dopiero 1 wizyta. Ale obiecująca.

★★★★★
Ewelina O. - 2021

Świetne miejsce ! Polecam z całego serca specjaliści na najwyższym poziomie !!! Rewelacja

★★★★★
Kate K. - 2021

Serdecznie polecam masaż leczniczy u pani Magdy. Napięcie w odcinku szyjnym ustąpiło, a sam zabieg, choć przy ucisku newralgicznych miejsc dość bolesny, upłynął mi bardzo szybko i przyniósł ukojenie.

★★★★★
Ewa K. - 2021

Moja pierwsza wizyta i od razu zachwyt wielki. Czekam niecierpliwie na następną.

★★★★★
Kaja B. - 2021

Pani Magda jest najlepsza!!! Polecam w 100%!

★★★★★
Dawid R. - 2021

Jak zwykle... rewelacja!

★★★★★
Beata Z. - 2021

Bardzo jestem zadowolona, mam doświadczenie w masażach, więc uważam, że ten był wykonany profesjonalnie. Już kiedyś korzystałam z masaży u „Grudniewscy” dlatego wróciłam do nich

★★★★★
Michał P. - 2020

Bardzo profesjonalne usługi w dobrych cenach, można śmiało ich polecić, a co najważniejsze są skuteczni w terapii, potrafią pomóc! a to się liczy

★★★★★
Andrzej Z. - 2020

Od 9 tygodni ból i brak snu z powodu rwy kulszowej, ledwo chodziłem o kulach. Odwiedziłem wiele miejsc. Trafiłem również do Grudniewskich na Wilanowie. Tam ręce przemiłej Pani Ani zrobiły cuda. Trzy zabiegi i czuje się zdecydowanie lepiej. Mogę chodzić i nawet bez kuli. Pani Ania jako jedyna osoba z rehabilitantów u których byłem, powiedziała mi też jak mam się w moim przypadku ułożyć żeby odbarczyć nerw i próbować zasnąć. I to również pomogło. Jak ktoś nie mógł spać z powodu bólu to wie oczym piszę. Pani Ania udzieliła mi również wielu dodatkowych informacji o moim schorzeniu i sposobie uzupełniającego postępowania do rehabilitacji. Mam nadzieję że kolejne zabiegi u Pani pomogą wrócić całkowicie do zdrowia. Pani Aniu bardzo dziękuję. Zdecydowanie polecam rehabilitacje u Grudniewskich ponieważ w moim przypadku pomogła i uchroniła mnie od kosztownego zabiegu kręgosłupa.

★★★★★
Zuzanna P. - 2020

Profesjonalne podejście. Polecam.

★★★★★
Adam N. - 2020

Bywam profilaktycznie i traktuje jako środek zapobiegawczy przed zgubnym wpływem siedzącego trybu życia. Zdecydowanie polecam, profesjonaliści, od których dodatkowo można „wyciągnąć” pożyteczną wiedzę, jeśli tylko się chce.

★★★★★
Bogumiła L. - 2020

Zdecydowanie miałam poczucie, że Walenty chce mi pomóc, a nie tylko wykonuje swoją pracę obsługując kolejnego pacjenta. Włożył dużo siły i zaangażowania w to by zniwelować napięcia moich mięśni i nastawić mój kręgosłup. Dodatkowo poprzez wykonywane przez niego czynności miałam przekonanie, że oddałam się pod opiekę wykwalifikowanego specjalisty, a nie osoby po paru kursach.

★★★★★
Natalia M. - 2020

Jak zawsze fachowa pomoc.

★★★★★
Bogumiła L. - 2020

Byłam na półgodzinnym masażu leczniczym u Pani Ani Karpińskiej. Za moją zgodą Pani Ania intensywnie rozluźniała spięte partie mojego ciała, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa. Nigdy jeszcze nikt tak starannie nie zajął się moją szyją. Trochę bolało, trochę chrupało, z pewnością to był bardzo dobrze zainwestowany czas.

★★★★★
Piotr Ł. - 2020

Bardzo dobra komunikacja, wiedza

★★★★★
Mag B. - 2020

Najlepsze miejsce na Wilanowie. Pani Magda czyni cuda z moim obolałym kręgosłupem. Bardzo polecam!

★★★★★
Filip B. - 2020

Świetni fachowcy, 1h i mogę znów chodzić

★★★★★
Marcin N. - 2020

Jestem stałym bywalcem i pacjentem. Masaże są bardzo pomocne i rozładowujące emocje, stres i wszystkie bóle mięśniowe czy też takie, które pochodzą od kręgosłupa. Bardzo polecam wszystkim tym którzy mają różne dolegliwości.

★★★★★
Marzena P. - 2020

Bardzo miła obsługa, rewelacyjni masażyści.

★★★★★
Adam N. - 2019

Jeśli tu trafisz to od razu mówię - lekko nie będzie, ale skoro już tu trafiasz to zapewne lekko JUŻ nie jest. Ale to nie SPA, tu nie ma być lekko, tu ma być skutecznie i bezpiecznie. Zdecydowanie polecam miejsce i zespół na Grochowie. Pomieszczenia czyste, schludne, przyjemne. Zespół - specjaliści w tym co robią! Spokojnie i sumiennie wykonują swoją ciężką pracę po to, byś ty mógł odzyskać normalność w codziennym funkcjonowaniu. Zawsze chętnie podzielą się dodatkową wiedzą, która wybiega poza materię z którą się do nich trafiło. Polecam razy trzy.

★★★★★
Lidia R. - 2019

Po masażach moje dolegliwości bólowe kręgosłupa zniknęły. Polecam ten gabinet.

★★★★★
Magdalena T. - 2019

Pełen profesjonalizm i przede wszystkim skuteczność. Polecam!

★★★★★
Aleksandra M. - 2019

Jestem zachwycona. Zdecydowanie polecam.

★★★★★
Agnieszka B. - 2019

Chyba nie znam lepszej masażystki niż Pani Magda

★★★★★
Magdalena P. - 2019

Profesjonalne podejście, juz po 1 wizycie można odczuć ulgę. Polecam

★★★★★
Patrycja G. - 2019

Jak zawsze pełen profesionalizm i wspaniałe podejście do klienta/pacjenta.

★★★★★
Jarek P. - 2019

Profesjonalne podejście, miła atmosfera.

★★★★★
Katarzyna S. - 2019

Bardzo profesjonalny gabinet i pani Magda super fachowiec!

★★★★★
Sebastian W. - 2019

Super ekspertyza i fachowa pomoc. Polecam!

★★★★★
Hubert Ż. - 2019

Jak zwykle pełen profesjonalizm. Dziękuję.

★★★★★
Iwona K. - 2019

Jestem stałą bywalczynią i fanką Pani Magdy, która jest świetnym specjalista i umie stworzyć bardzo sympatyczna atmosferę. Polecam :)

★★★★★
Agnieszka K. - 2018

Nie ma lepszego miejsca od rehabilitacji kręgosłupa niż "GRUDNIEWSCY". Byłam już w wielu miejscach, ale teraz mam pewność, że moim kręgosłupem zajmuje się ktoś, kto rzeczywiście wie co robi i jest pewny tego co robi. Cały plan leczenia jest indywidualnie przygotowany. Z czystym sumieniem polecam ten zaangażowany zespół specjalistów a w szczególności Pana Andrzeja.

★★★★★
Justina S. - 2018

Świetne miejsce i specjaliści, bardzo polecam placówkę jak na Pradze tak i na Wilanowie. Chodzę do p. Magdy i P. Ani i jestem bardzo zadowolona.

★★★★★
Łukasz M. - 2018

Bardzo dobre miejsce polecam ja jestem u Pana Tomka i rzeczywiście mi pomaga czuje zmiany na lepsze, będę chodził tyle ile potrzeba aby stanąć porządnie na nogi. Nie skracają czasu masażu jest przez pełna wizytę. Polecam wszystkim. Pozdrawiam cały personel gabinetu masażu.

★★★★★
Maciej M. - 2018

Podzielam każde dobre słowo o tym miejscu i pracownikach. Rano nie mogłem wejść do samochodu czy założyć butów. Po wizycie i godzinnym masażu mogłem ponownie normalnie funkcjonować...

★★★★★
Aleksandra J. - 2018

Pani Magda mistrzyni! Full profeska. Najlepszy masaz jaki miałam w zyciu,

★★★★★
Joanna O. - 2018

Specjaliści, pełen profesjonalizm. Polecam.

★★★★★
Maciej B. - 2018

Już po pierwszym masażu odczułem dużą różnicę. Profesjonalna obsługa, rozmowa i porady na temat uporczywego bólu pleców i super podejście do klienta sprawiły, że na pewno pojawię się następny raz. Dzięki!

★★★★★
Tomek Z. - 2018

Super specjaliści, znają się na tym, co robią. Ból kręgosłupa, od ciągłej pracy przy komputerze, minął. Brakowało takiego miejsca w miasteczku Wilanów. Polecam.

★★★★★
Grzegorz G. - 2018

Bardzo polecam bardzo profesjonalna i miła obsługa . Przewlekłe bóle kręgosłupa nareszcie ustąpiły. Polecam :)

★★★★★
Edyta K. - 2018

Wczoraj miałam swój pierwszy masaż i jestem pod wielkim wrażeniem. Profesjonalna i miła obsługa godna polecenia.

★★★★★
Krzysztof P. - 2018

Profesjonalnie, skutecznie, czysto i miło. Polecam i do zobaczenia ponownie :)

★★★★★
Aga S. - 2017

Polecam każdemu kto szuka fachowej pomocy do swojego kręgosłupa. Przyjazna atmosfera i pełen profesjonalizm i cena przystępna

★★★★★
Damian G. - 2017

Uporczywy ból kręgosłupa przeszedł jak ręką odjął. Polecam gabinet, pełen profesjonalizm i świetna obsługa. W szczególności Pani Magda.

★★★★★
Marcin L. - 2017

Z czystym sumieniem polecam ten gabinet. Na pewno wrócę na kolejny masaż.

★★★★★
Adam S. - 2017

Pan wykonujący zabieg świetnie zna się na swojej pracy w końcu bez bólu mogę ruszać głową. Wracam na pewno w przyszłym tygodniu.

Ktoś w Twojej rodzinie potrzebuje pomocy fizjoterapeuty?

Podaruj zdrowie bliskiej osobie i zamów kartę podarunkową z wybranym zabiegiem lub konsultacją w jednej z naszych placówek medycznych.

— Nasi Partnerzy

z kim współpracujemy

— WSPIERAMY

Fundację Zdrowie Jest Najważniejsze

Agnieszka Dąbkowska, prezes Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze, jest po wypadku samochodowym, w wyniku którego doznała urazu rdzenia kręgowego i ma zaawansowaną spastyczność (zaburzenie pracy mięśni). Zespół Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze w większości stanowią osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi. Wiedzą jak ważną rolę odgrywa zdrowy kręgosłup, o którym się nie myśli, dopóki człowiek nie zacznie odczuwać dolegliwości z nim związanych.

FZJN powstała w styczniu 2014 r. i ma na celu zwiększenie dostępu do informacji i usług medycznych, w tym fizjoterapii i rehabilitacji dla jak największej liczby osób potrzebujących pomocy, gdyż w wielu przypadkach wczesna interwencja lekarska lub rehabilitacyjna jest konieczna do szybkiego powrotu do zdrowia i ograniczenia powikłań.

Osoby zainteresowane wsparciem działań FZJN (wolontariat, przekazanie darowizny etc.) proszone są o kontakt pod nr. tel. 535 602 792, e-mail: info@fzjn.pl. Szczegółowe dane i namiary na stronie Fundacji Zdrowie Jest Najważniejsze www.fzjn.pl.